در ذخیره‌سازی گاز از سایر کشورهای دنیا عقب هستیم
در ذخیره‌سازی گاز از سایر کشورهای دنیا عقب هستیم
رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: علی رغم اینکه ما دومین تولید کننده گاز در سطح دنیا هستیم اما در حوزه ذخیره سازی گاز نسبت به سایر کشورهای دنیا از جمله آمریکا و روسیه عقب هستیم.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»رمضانعلی سنگدوینی، درباره سیاست های ذخیره سازی گاز در سطح کشور، بیان کرد: ما نسبت به دنیا در ذخیره سازی گاز عقب هستیم؛ به طور کلی برای اینکه ما ناترازی در بخش گاز را مرتفع کرده و تعادلی بین تولید و مصرف گاز در سطح کشور ایجاد کنیم باید چندین کار انجام شود که یکی از این موارد، ذخیره سازی گاز است.

تنها حدود ۲۶ میلیون مترمکعب ذخیره سازی گاز داریم

وی در ادامه با بیان اینکه ما دومین تولید کننده گاز در سطح دنیا هستیم،‌ اظهار کرد: در کشور حدود یک میلیارد متر مکعب گاز تولید می کنیم اما در ذخیره سازی گاز عقب هستیم و تنها حدود ۲۶ میلیون مترمکعب ذخیره سازی انجام می دهیم که در مقایسه با ذخیره سازی گاز توسط روسیه و آمریکا اصلا عددی نیست.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر در شرکت ملی گاز، شرکتی با عنوان مهندسی توسعه گاز وجود دارد، این شرکت کارهای زیرساختی و توسعه ای را دنبال می کند. شرکت ذخیره سازی گاز منحل شده است اما یک طرحی در شرکت مهندسی توسعه گاز برای ذخیره سازی وجود دارد. ما باید هم به حوزه ذخیره سازی گاز توجه داشته باشیم و هم به بهینه سازی مصرف گاز بپردازیم همچنین باید به افزایش تولید گاز نیز پرداخته شود.

اولویت اول ما باید بهینه سازی و اولویت دوم ذخیره سازی گاز باشد

رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: ما باید مردم را در بهینه سازی مصرف دخیل کنیم یعنی مردم از این بهینه سازی مصرف نفع داشته باشند، اگر مردم در این بخش منفعت داشته باشند قطعا همکاری بیشتری خواهند داشت.

وی تاکید کرد: اولویت اول باید بهینه سازی مصرف گاز و اولویت دوم ذخیره سازی گاز و اولویت سوم ما تولید گاز باشد. در ذخیره سازی و تولید گاز نیز باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده شود. شرکت های دانش بنیان می توانند تحول عظیمی را در سیستم تولید و اقتصاد کشور ایجاد کنند.

سنگدوینی افزود: باید برای ذخیره سازی گاز برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد و در استان های شمالی به ویژه استان گلستان باید بحث ذخیره سازی گاز به صورت جدی دنبال شود. با پرداختن به این حوزه می توانیم نگرانی ها را برای تامین گاز در شمال کشور در فصل سرما کاهش دهیم.

منبع: ایسنا