انتقاد کمیسیون برنامه مجلس از عدم تخصیص اعتبار ۲۴ همتی سرمایه گذاری در بخش انرژی
انتقاد کمیسیون برنامه مجلس از عدم تخصیص اعتبار ۲۴ همتی سرمایه گذاری در بخش انرژی
کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به عمکلرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص عدم تخصیص اعتبار ۲۴ همتی با عنوان حمایت از تولید در بخش انرژی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»مطابق با مفاد ردیف (8) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال1401، اعتباری به مبلغ 24.5  هزارمیلیارد تومان با عنوان«حمایت از تولید در بخش انرژی» به ویژه با هدف بهره گیری از ظرفیت های ماده12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت منظور شده است.

این درحالی است که علی رغم وجود ناترازی در تولید و مصرف انرژی به ویژه در حوزه گاز که نمود آن در موج سرمای اخیر کشور کاملا مشهود بود و کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری در این حوزه ، محورهای مندرج در ردیف مذکور از عملکرد مناسبی در پرداخت اعتبارات مصوب برخوردار نمی باشند.

در همین خصوص کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد،  علی رغم تصریح ماده (8) قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص بخشی از منابع به بهینه سازی مصرف انرژی و پیش بینی و تصویب اعتبار برای آن توسط مجلس شورای اسلامی، چرا دولت نسبت به پرداخت در این حوزه اقدام ننموده است. این امر نیازمند بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه است.

منبع:تسنیم