آبرسانی به ۱۷۰۰ روستای خوزستان طی ۱۷ ماه اخیر
آبرسانی به ۱۷۰۰ روستای خوزستان طی ۱۷ ماه اخیر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با بیان اینکه به طور میانگین ماهیانه به ۱۰۰ روستای خوزستان در دولت سیزدهم تاکنون آبرسانی شده است، گفت: آب شرب یک هزار و ۷۰۰ روستای خوزستان در ۱۷ ماه گذشته تامین و پایدار شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»محمدرضا کرمی نژاد با اشاره به وجود ۴ هزار و ۴۰۰ روستای دارای تنش آبی در خوزستان اظهار کرد: به دلیل تنش آبی ایجادشده در استان به ویژه در روستاها و شهرهای پایین دست سد کرخه، از ابتدای پارسال تصمیماتی برای حل مشکل آب روستاهای خوزستان در سطح ملی گرفته شد.

وی با بیان اینکه به طور میانگین ماهیانه به ۱۰۰ روستای خوزستان در دولت سیزدهم تاکنون آبرسانی شده است، افزود: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی (ع) با پنج برنامه اصلی از جمله پایان تنش آبی در روستاهای محروم کشور در سطح ملی ایجاد شد.

مدیرعامل سازمان آبفای خوزستان تصریح کرد: قراردادی با مبلغ ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح‌های محرومیت زدایی با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برای آبرسانی به تعدادی از این روستاهای استان امضا شد.

وی ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۷۰۰ روستای آبرسانی شده در خوزستان از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۹۲۰ روستا در وضعیت تنش آبی جدی و بحرانی از نظر آبی روبه رو بود. ضمن اینکه آب سایر این روستاها نیز از نظر کمی و کیفی بسیار نامناسب و ناپایدار بود.

کرمی نژاد عنوان کرد: تا پایان امسال نیز ۲۰۰ روستای دیگر خوزستان از نعمت آب شرب باکیفیت و پایدار برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل آبفای خوزستان افزود: برای اجرای آبرسانی به این یک هزار و ۷۰۰ روستا تاکنون بیش از یک هزار کیلومتر لوله‌کشی، ۵۰ حلقه چاه و بازسازی ۹۰ تصفیه‌خانه انجام شده است.

وی با بیان اینکه به صفر رساندن روستاهای دارای تنش آبی در خوزستان در دولت سیزدهم هدفگذاری شده است، گفت: با آبرسانی به یک هزار و ۷۰۰ روستا، ۴۰۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز به حجم تولید و آبرسانی استان افزوده شده است.

کرمی نژاد ادامه داد: آبرسانی و ارتقای وضعیت آب شرب ۲ هزار و ۵۰۰ روستای باقی مانده استان نیز بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال آینده اجرایی می‌شود تا پرونده آبرسانی به روستاهای خوزستان یکبار برای همیشه بسته شود.

منبع:ایسنا