درخواست روسیه از ایران برای احداث ۲۵ نیروگاه گازی
درخواست روسیه از ایران برای احداث ۲۵ نیروگاه گازی
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: ۵۰ درصد نیروگاه های کشور ساخت داخل است و کشور روسیه تقاضای احداث ۲۵ نیروگاه گازی با انتقال تکنولوژی از ایران کرده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» عبدالرسول پیش آهنگ ظهر امروز ۲۰ بهمن ماه در آئین افتتاحیه بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی زرند اظهار کرد: این دومین نیروگاه برق زرند است و اولین آن در ۵۰ سال قبل احداث شده است.

او افزود: صفر تا ۱۰۰ نیروگاه سیکل ترکیبی زرند ایرانی است و اولین نیروگاهی است که سیستم کنترل ایرانی روی آن کار می کند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اظهار کرد: امروز ۵۰ درصد نیروگاه های کشور ساخت داخل است و کشور روسیه تقاضای احداث ۲۵ نیروگاه گازی با انتقال تکنولوژی از ایران کرده و در جهان پنج کشور می توانند نیروگاه گازی بسازند که ایران یکی از آنهاست و این نشان دهنده غیرت ایرانی است.

طبق گفته او، ۶۰ درصد صادرات خدمات فنی و تخصصی کشور توسط بخش برق وزارت نیرو انجام می شود.

پیش آهنگ درباره نیروگاه سیکل ترکیبی زرند نیز گفت: ظرفیت تولید فاز اول این نیروگاه ۳۲۰ مگاوات است و به زودی بخش بخار آن نیز راه اندازی می شود و در مجموع این نیروگاه ۵۰۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد.

او تولید برق، پایداری شبکه و ایجاد اشتغال را از اهداف احداث نیروگاه برق برشمرد و اظهار کرد: در زمان احداث نیروگاه سیکل ترکیبی حدود ۱۲۰۰ نفر کار می کردند و با بهره برداری نیروگاه زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

طبق اعلام مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زرند ۵۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.