درآمد ۱۸۰ همتی دولت از فروش گاز به پتروشیمی ها با اعمال سقف ۵ هزار تومانی
درآمد ۱۸۰ همتی دولت از فروش گاز به پتروشیمی ها با اعمال سقف ۵ هزار تومانی
بر اساس گزارش سازمان برنامه، از محل فروش گاز با سقف ۵ هزار تومانی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت در ۱۰ ماهه امسال شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» بر اساس مفاد جدول منابع تبصره (14) قانون بودجه سال1401، دریافتی حاصل از محل فروش گاز طبیعی و منابع حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی با اعمال سقف نرخ صادراتی 5000 تومان  به ازای هرمترمکعب، مجموعا 179.5 هزارمیلیارد تومان مقرر شده است که از این میزان به استناد گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به سهم مصوب10ماهه، %85وصول شده است.

در لایحه بودجه سال1402، مجموع منابع این دو ردیف درآمدی ، با لحاظ سقف قیمتی7000 تومان  به ازای هرمترمکعب برای نرخ خوراک پتروشیمی ها، با رشد حدود %53نسبت به تبصره (14) سال1401، معادل275هزارمیلیارد تومان برآورد گردیده است.

منبع: تسنیم