کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصدی حجم آب ۲۱ سد مهم کشور
کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصدی حجم آب ۲۱ سد مهم کشور
حجم موجودی آب ۲۱ سد مهم برای مصارف شرب و کشاورزی کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا ۱۶ بهمن‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بین ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش داشته است و تنها یک سد کاهشی بیش از ۷۵ درصد را دارد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» گرچه وضعیت بارشی کمی بهتر شده است، با این‌ حال هنوز اثر این بارش‌ها در وضعیت ذخایر سدها نمایان نشده و در مجموع میزان ورودی آب به سدها با کاهش ۱۲ درصدی همراه است. علاوه‌برآن ۲۱ سد از مجموع سدهای مهم شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ بهمن‌ماه هرکدام با کاهشی از ۲۵ تا ۷۵ درصد روبه‌رو شده‌اند و یک سد نیز کاهشی بیش از ۷۵ درصد را تجربه کرده است.

همچنین در بازه زمانی ابتدای بهمن تا ۱۶ بهمن‌ماه یک سد به مجموع سدهای با کاهش حجم آب افزوده شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۲۹ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۷ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه نیمه‌ها به ۹ درصد رسیده است.

بر پایه این گزارش، سد شهید رجایی مازندران ۳۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۷ درصد کاهش دارد که به معنای ۲۱ درصد پرشدگی است.

همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با ۴۹ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۶ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و درصد پرشدگی آن نیز ۱۸ درصد است.

در مدت یاد شده، سد تهم زنجان موجودی ۱۳ میلیون مترمکعب آب را ثبت کرده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال آبی گذشته ۵۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان پرشدگی این سد هم ۱۵ درصد است.

سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با ۴۴ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده است و درصد پرشدگی کنونی این سد ۴۴ درصد است.

سد شهر بیجار گیلان نیز ۴۷ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۳ درصد کاهش‌یافته که درصد پرشدگی این سد هم ۴۵ درصد است.

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ بهمن‌ماه هفت میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۶ درصد کاهش نشان می‌دهد و درصد پرشدگی آن نیز اکنون ۲۱ درصد است.

سد دوستی خراسان رضوی هم ۱۸۸ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۶ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی آن ۱۵ درصد است.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم هشت میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۲۱ درصد است.

موجودی آب در سد سفیدرود گیلان به رقم ۱۶۹ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۳ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم ۱۶ درصد است.

سد ۱۵ خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط ۴۹ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۲۵ درصد است.

در این مدت، سد نسا کرمان هم با داشتن ۷۵ میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم ۴۵ درصد است.

سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن ۲۶ میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال ۳۸ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی فعلی آن هم ۴۳ درصد است.

سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۱۵۱ میلیون مترمکعب موجود آب نسبت به پارسال ۳۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۶۳ درصد است.

سد شیرین دره در استان خراسان شمالی هم ۲۲ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.

سد اکباتان و آبشینه همدان گرچه اندکی بهبود وضعیت پیدا کرده، اما همچنان از وضعیت اسفناکی برخوردارند، به‌طوری‌که موجودی فعلی آب آن ۲ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. درصد پرشدگی این سد تا ۱۶ بهمن‌ماه به چهار درصد افزایش‌یافته است.

سد ایلام ۲۲ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۳۳ درصدی همراه شده و میزان پرشدگی فعلی آن نیز ۳۶ درصد است

سد نهرین در خراسان جنوبی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ بهمن‌ماه یک میلیون مترمکعب حجم موجود آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۲ درصد کاهش‌یافته است. درصد پرشدگی فعلی این سد ۲۰ درصد است.

سد خیرآباد در سیستان و بلوچستان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ بهمن‌ماه ۱۵ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. درصد پرشدگی آن نیز ۵۳ درصد است.

از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ بهمن‌ماه سد کمال صالح استان مرکزی با ۳۱ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به پارسال روبه‌رو است.

موجودی آب در سد های پنجگانه استان تهران ۲۳۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سدها اکنون ۱۲ درصد پرشدگی دارد.

سد رودبال داراب در استان فارس تنها سدی است که با داشتن ۹ میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ بهمن‌ماه با کاهش ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده است و درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۱۱ درصد است.

منبع: ایرنا