احداث 577 ایستگاه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی استان یزد پس از انقلاب اسلامی
احداث 577 ایستگاه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی استان یزد پس از انقلاب اسلامی
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 4 ایستگاه آب و هواشناسی و 35 حلقه چاه مشاهده‌ای در استان یزد وجود داشت، گفت: به برکت این انقلاب 70 ایستگاه آب و هواشناسی و 507 حلقه چاه مشاهده‌ای به منظور پایش مستمر منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان یزد احداث شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “محمدمهدی جوادیان زاده” ادامه داد: در استان یزد در مجموع 74 ایستگاه آب و هواشناسی شامل 21 ایستگاه هیدرومتری، 18 ایستگاه تبخیرسنجی و 35 ایستگاه باران­سنجی فعال است که از این تعداد 70 ایستگاه شامل 19 ایستگاه هیدرومتری، 17 ایستگاه تبخیرسنجی و 34 ایستگاه باران­سنجی پس از انقلاب تاسیس شده­ است.
وی با بیان اینکه این ایستگاه‌ها مجهز به ادوات خودکار ثبت و ارسال داده هستند، گفت: در صورت اخذ مجوزهای لازم، تاسیس 13 ایستگاه آب و هواشناسی طی سال­‌های برنامه هفتم توسعه در دستور کار است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین از حفر 507 حلقه چاه مشاهده‌ای به منظور پایش مستمر تغییرات سطح آب زیرزمینی پس از انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: شرکت آب منطقه‌ای یزد، در مجموع دارای 542 حقله چاه مشاهده ای است که از این تعداد 507 حلقه پس از انقلاب حفاری شده است.
وی ادامه داد: از مجموع 507 حلقه چاه مشاهده ای 17 حلقه طی سال‌های 57 تا 59، 110 حلقه طی دهه 60، 220 حلقه در دهه 70، 131 حلقه در دهه 80 ، و 29 حلقه طی دهه 90 حفاری شده است.
جوادیان زاده اظهار داشت: با توجه به شرایط استراتژیک آب‌های زیرزمینی و اهمیت کنترل برداشت و مصرف آن استفاده از فناوری‌های نوین در جهت پایش و نظارت دقیق بر وضعیت آب‌های زیرزمینی، طی سال‌های پس از انقلاب در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این راستا تاکنون 87 حلقه از چاه‌های مشاهده ای مجهز به سطح سنج درون چاهی یا دیتالاگر شده که با استفاده از این تجهیزات تغییرات سطح آب زیرزمینی به صورت مستمر و خودکار ثبت و به شرکت مدیریت منابع آب ارسال می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده حفر 30 حلقه چاه مشاهده‌ای و تجهیز 20 حلقه چاه مشاهده‌ای به دیتالاگر، طی برنامه هفتم توسعه در دستور کار شرکت است.