افزایش ۱ میلیارد مترمکعبی ذخایر سدهای کشور در ۸ روز اخیر
افزایش ۱ میلیارد مترمکعبی ذخایر سدهای کشور در ۸ روز اخیر
درحال حاضر با وجود ۲۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده پشت سدهای کشور، میزان پرشدگی سدها ۴۳ درصد است و ۵۷ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»درحالی که یک هفته پیش (هشتم بهمن‌ماه) میزان ذخایر آبی سدهای کشور 19 میلیارد و 960 میلیون مترمکعب بود، با بارش‌هایی که در یک‌هفته اخیر رخ داد، حجم ذخایر سدهای کشور روز گذشته به 21 میلیارد و 130 میلیون مترمکعب رسید.

میزان ذخایر سدها در زمان مشابه سال قبل 21 میلیارد و 440 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با میزان ذخایر فعلی سدها، نشان‌دهنده کاهش 1 درصدی حجم آب پشت سدها نسبت به زمان مشابه سال قبل است؛ در حالی که سال آبی گذشته نیز سال آبی کم‌بارشی بود.

حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا روز گذشته، 8 میلیارد و 870 میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با ورودی 10 میلیارد و 50 میلیون مترمکعبی آب به مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 12درصدی داشته است.

همچنین در 136 روز ابتدایی سال آبی جاری، مجموع خروجی آب از سدهای کشور به 6 میلیارد و 850 میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با خروجی 7 میلیارد و 920 میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور در مدت مشابه سال قبل، کاهشی 14درصدی را نشان می‌دهد.

درحال حاضر با وجود 21 میلیارد و 130 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده پشت سدهای کشور، میزان پرشدگی سدها 43 درصد است و 57 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است.

منبع: تسنیم