ثبت رکورد تولید در واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس
ثبت رکورد تولید در واحدهای گازی نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از ثبت رکورد جدید تولید در واحدهای گازی این نیروگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  “داریوش محمودی” عنوان کرد: واحد شماره 2 گازی 25 مگاواتی این نیروگاه در سال‌های گذشته تولیدی کمتر 18 مگاوات‌ساعت داشت که این‌رقم در سال جاری به 22 مگاوات‌ساعت رسید، که یک رکورد محسوب می‌شود.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشاره به‌ اینکه بازدید و تعمیرات واحدهای گازی این نیروگاه با تولید انرژی همزمان درحال انجام است، افزود: نیروگاه بندرعباس با اتکا به‌ توان متخصصان پرتلاش و جهادگر، توانسته است از بخش دیگر ظرفیت خود به صورت مطلوب برای تولید انرژی استفاده کند.
محمودی خاطرنشان کرد: پایش دقیق و مداوم واحدهای تولید انرژی و حفظ و تقویت سطح آمادگی این واحدها یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نیروگاه برای پیک تابستان سال آینده است.
محمودی در پایان اضافه کرد: در 10 ماه گذشته سال جاری واحدهای گازی این نیروگاه بالغ بر 69 هزار و 654 مگاوات ساعت تولید داشته است.