۱۰ میلیون تومان، جزای شرکت آلوده کننده دریای خارگ
۱۰ میلیون تومان، جزای شرکت آلوده کننده دریای خارگ
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از محکومیت قطعی یکی از شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ به دلیل آلوده کردن دریا و صدور جریمه ۱۰ میلیون تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»سیروس کرمی شنبه ۸ بهمن در جمع خبرنگاران از محکومیت قطعی یکی از شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ به دلیل آلوده کردن دریا در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شکایت این اداره کل از شرکت مذکور به دلیل آلوده کردن دریا بر اثر نشت مواد نفتی و پذیرش این موضوع از سوی آن شرکت، دادگاه تجدیدنظرخواهی، حکم بر محکومیت شرکت مذکور و پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت صادر و اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: حکم بدوی این پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش خارگ مبنی بر برائت متهم بوده است اما در ادامه روند تجدیدنظرخواهی، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر حکم بر محکومیت شرکت مذکور داده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی  اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، طبق ماده ۹ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی چنین است: ماده ۹ ـ آلوده کردن آب‌های موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.