توليد 7 ميليارد و 751 ميليون­ کيلووات‌ساعت برق در نیروگاه شهیدسلیمی نکا
توليد 7 ميليارد و 751 ميليون­ کيلووات‌ساعت برق در نیروگاه شهیدسلیمی نکا
مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا از تولید بيش از 7 ميليارد و 751 ميليون و 2 هزار کيلووات‌ساعت انرژي خالص طی 10 ماه گذشته در این نیروگاه خبر داد.

به گزارش«نبض انرژی»حسينعلي تازيکي عنوان کرد: نيروگاه شهيد سليمي نکا در دی‌ماه امسال بيش از 678 ميليون و 905 هزار کيلووات‌ساعت انرژي توليد کرد که از اين ميزان، بیش از 652 ميليون و 553 هزار کيلووات‌ساعت انرژي خالص به شبکه سراسري برق کشور تزريق شد.
مدیرعامل نيروگاه شهيد سليمي نکا افزود: در 10 ماه گذشته حدود 79.4 درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخار و 20.6 درصد در واحدهاي بلوک سيکل ترکيبي بدست آمد، به‌گونه‌ای‌ که حدود 80 درصد انرژي تعهدي سالانه نيروگاه، طبق برنامه محقق شد.
وي ادامه داد: در راستاي ايجاد آمادگي توليد پايدار براي فصل زمستان، تعميرات ميان‌دوره‌اي واحدهاي بخار، بازديدهاي دوره‌اي واحدهاي يک و دو گازي و تعميرات ميان‌دوره‌اي واحد يک بخار بلوك سيكل تركيبي انجام شد و در صورت نیاز تعمیرات غیرمترقبه واحدهای نیروگاه نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.
نيروگاه شهيد سليمي نکا با چهار واحد بخار به‌ظرفيت هرکدام 440 مگاوات، دو واحد گازي به‌ظرفيت هر يک 137.6 مگاوات و يک واحد بخار سيکل ترکيبي با ظرفيت 160 مگاوات با تامين بيش از چهار درصد برق کشور نقش موثري در پايداري شبکه سراسري برق کشور دارد.