افزایش سطح پوشش برفی در حوضه‌های آبریز کشور
افزایش سطح پوشش برفی در حوضه‌های آبریز کشور
سطح پوشش برفی حوضه‌های آبریز در هفته چهارم دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد قابل‌توجهی داشته است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»سطح پوشش برفی کشور یکی از شاخص‌های تأمین آب موردنیاز است و هرچه این سطح افزایشی باشد نشان از بهترشدن وضعیت تأمین آب است.

تازه‌ترین گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نشان از آن دارد که سطح پوشش برفی همه حوضه‌های آبریز اصلی در هفته چهارم دی‌ماه امسال رشد قابل‌توجهی داشته است.

حوضه آبریز فلات مرکزی از بین سایر حوضه‌های آبریز اصلی بالاترین میزان رشد سطح پوشش برفی را دارد.

براین‌اساس سطح پوشش برفی حوضه آبریز فلات مرکزی از ۲۴ تا ۳۰ دی‌ماه در حالی به ۱۸۶ هزار و ۹۹۱ کیلومتر رسیده که در مدت مشابه پارسال این رقم ۵۰ هزار و ۶۵۸ کیلومتر بوده است.

میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی این حوضه آبریز نیز ۱۹۸ هزار و ۸۷۹ کیلومتر بوده است.

سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریای خزر هم در هفته چهارم دی‌ماه نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد روبرو شده است.

پارسال سطح پوشش برفی این حوضه آبریز ۷۶ هزار و ۳۸۰ کیلومتر بوده که امسال به رقم ۹۹ هزار و ۱۷۶ کیلومتر افزایش‌یافته است.

میزان پوشش برفی این حوضه نسبت به هفته سوم دی‌ماه که رقم ۱۰۲ هزار و ۷۷ کیلومتر بود کاهش‌یافته است.

میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریای خزر ۱۵۱ هزار و ۴۰۹ کیلومتر بوده است.

وضعیت سطح پوشش برفی حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان هم با افزایش همراه شده است.

سطح پوشش برفی این حوضه آبریز در حالی در هفته چهارم دی‌ماه امسال به رقم ۶۷ هزار و ۵۰۱ کیلومتر رسیده که این میزان در مدت مشابه پارسال عدد ۴۵ هزار و ۴۲۹ کیلومتر را نشان می‌دهد.

میزان پوشش برفی این حوضه نسبت به هفته سوم دی‌ماه که رقم ۸۳ هزار و ۷۶۴ کیلومتر بود کاهش دارد.

میانگین ۱۶ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان هم ۹۷ هزار و ۸۶۲ کیلومتر بوده است.

کاهش سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به پارسال

سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه امسال با کاهش روبرو شده به‌گونه‌ای که در هفته چهارم دی‌ماه این سطح عدد ۳۳ هزار و ۵۵۶ کیلومتر را نشان می‌دهد.

پارسال سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۳۸ هزار و ۸۷۰ کیلومتر بوده است و این میزان در مدت ۱۶ساله اخیر عدد ۶۰ هزار و ۳۲۲ کیلومتر بوده است.

سطح پوشش برفی حوضه آبریز قره قوم در هفته چهارم دی‌ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال با رشد روبرو شده است.

پارسال سطح پوشش برفی در حوضه آبریز قره قوم ۴ هزار و ۷۲۷ کیلومتر بود که امسال این میزان به رقم ۴۲ هزار و ۹۵۳ کیلومتر افزایش‌یافته و نیز نسبت به دوره ۱۵ساله اخیر نیز افزایش دارد.

رشد چشمگیر پوشش برفی حوضه آبریز مرزی شرق نسبت به پارسال و هفته سوم دی‌ماه

وضعیت سطح پوشش برفی در حوضه آبریز مرزی شرق هم نسبت به پارسال با رشد همراه شده است و درحالی‌که امسال این سطح ۲۹ هزار و ۵۲۸ کیلومتر است، پارسال ۵۴۹ کیلومتر بوده است.

میانگین ۱۵ساله سطح پوشش برفی حوضه آبریز مرزی شرق هم ۱۰ هزار و ۳۴۴ کیلومتر بوده که رشد را نشان می‌دهد.

میزان پوشش برفی این حوضه نسبت به هفته سوم دی‌ماه که ۱۴ هزار و ۴۴۳ کیلومتر بود رشد را نشان می‌دهد.

منبع: ایرنا