ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از مرز 73 هزار مگاوات گذشت
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از مرز 73 هزار مگاوات گذشت
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با اتصال واحد بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی خرم‌آباد به بیش از 73 هزار مگاوات رسید.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  تاکنون 605 واحد تولید برق حرارتی در 134 نیروگاه کشور احداث شده که با افتتاح پروژه نیروگاه خرم‌آباد تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به 397 واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به حدود 50 هزار مگاوات رسیده است.
در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌‌کوچک و اتمی به حدود 90 هزار مگاوات رسیده که ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.
68 درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است و هم‌اکنون واحدهای سیکل‌‌ترکیبی با ظرفیت ۳۴ هزار و 699 مگاوات، واحدهای گازی با ظرفیت 22 هزار و 558 مگاوات و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.