ذخایر آب سدهای استان اصفهان به 185 میلیون مترمکعب رسید
ذخایر آب سدهای استان اصفهان به 185 میلیون مترمکعب رسید
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان به 185 میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  “احسان الله امینی” با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی هفت سد بزرگ استان اصفهان، اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و 239 میلیون مترمکعب به 148 میلیون مترمکعب رسید.
وی با بیان این که ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 10درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد 75 درصد کاهش یافته است.
مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر 7.26 میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 34 درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت 31درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی افزود: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به 72 .17میلیون مترمکعب رسیده است.
امینی با بیان این که ذخیره سد حنای سمیرم  به 6.29میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته 6 درصد و در مقایسه با بلند مدت 49 درصد کاهش ذخیره آبی دارد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون 1.26 میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.
امینی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون 1.42 میلیون مترمکعب آب دارد و  بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل 33 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 22 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی میزان آب ذخیره شده در سد کمانه را حدود سه میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه 32 درصد و در مقایسه با بلند مدت 9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به این که میزان پرشدگی سدهای استان 14 درصد است، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می‌دهد که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی معادل 71 درصد مواجه بوده است.