سدهای مهمی که بیش از ۸۰ درصد ظرفیت آن‌ها خالی است+جدول
سدهای مهمی که بیش از ۸۰ درصد ظرفیت آن‌ها خالی است+جدول
درحال حاضر ۱۷ سد مهم کشور درصد پرشدگی زیر ۲۰درصد دارند؛ در واقع بیش از ۸۰درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.

به گزارش«نبض انرژی»بررسی آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که درحال حاضر مجموع ذخایر آبی سدهای کشور 19 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است که این میزان ذخیره آب، نشان‌دهنده میزان پرشدگی 39درصدی است؛ درواقع حدود 61 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور هم‌اکنون خالی است.

درمیان سدهای مهم تأمین آب شرب کشور، 17 سد، میزان پرشدگی زیر 20 درصد دارند و بیش از 80 درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.

اسامی این 17 سد و درصد پرشدگی آنها بدین شرح است:

شرکت مدیریت منابع آب ایران ,

منبع: تسنیم