کشور به قطره قطره پساب نیاز دارد
کشور به قطره قطره پساب نیاز دارد
یک کارشناس حوزه منابع آبی با اشاره به کمبود بارش‌ها در ایران نسبت به متوسط جهانی گفت: ما به قطره قطره پساب برای مصارف صنعتی، کشاورزی، پرورش آبزیان و ... نیاز داریم.

به گزارش«نبض انرژی»کاظم ندافی، اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته فاضلاب‌های شهری و روستایی تصفیه شده و جمعیت تحت پوشش قابل توجهی دارند. اما خیلی از کشورها به این شدت که کشور ما به پساب نیاز دارد احتیاج ندارند.

وی افزود: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از نظر جمعیت پوشش خدمات تصفیه فاضلاب عقب هستیم اما در مقایسه با سال‌های گذشته هم به لحاظ نوآوری در سیستم‌های تصفیه و هم به جهت جمعیت تحت پوشش و خدمات شرایط بهتری داریم.

این کارشناس حوزه منابع آبی با بیان اینکه بر اساس رویکرد سازمان بهداشت جهانی متناسب با کاربرد پساب، استانداردهای محیط زیستی آن تعیین می‌شود، اظهار کرد: بایستی برای پساب استانداردهای در سطوح متفاوت تعیین کنیم، پساب مورد استفاده برای آبیاری محصول کشاورزی که خام استفاده می‌شود استانداردهای خاص، فناوری پیشرفته، نظارت و پایش ویژه نیاز دارد.

به گفته ندافی، برای ما مقرون به صرفه است که از پساب برای کشاورزی مانند پرورش گونه‌های گیاهی که از چوب یا ریشه آنها بهره گرفته شود استفاده کنیم چرا که این پساب سطح استانداردسازی پایین‌تری دارد و  این نوع کاربردها در کشور ما بیشتر قابل توصیه است.

وی با بیان اینکه در ایران با توجه به مصرف عمده آب در بخش کشاورزی و به دلیل شرایط خشکسالی، در همه مناطق و استان‌های کشور به پساب نیاز داریم؛ اظهار کرد: اولویت مصرف پساب بخش کشاورزی است اما با رعایت استاندارد پساب و رعایت کشت مناسب؛ در این صورت می‌توانیم در تمام استان‌ها بکارگیری پساب را داشته‌باشیم.

منبع:ایسنا