میزان ذخایر سدهای پنجگانه استان تهران به 251 میلیون مترمکعب رسید
میزان ذخایر سدهای پنجگانه استان تهران به 251 میلیون مترمکعب رسید
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ذخایر سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران 251 میلیون مترمکعب است که این رقم در روز مشابه سال گذشته بیش از 330 میلیون مترمکعب بوده و بر این اساس، حجم آب سدهای استان تهران 24 درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “علیرضا ارسطویی” با اعلام این مطلب، اظهار داشت: از مجموع ظرفیت 1888 میلیون متر مکعبی پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران، 251 میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده و بیانگر این است که تنها حدود 13.3 درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است.
ارسطویی حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر را حدود 29 میلیون مترمکعب اعلام و تصریح کرد: این میزان در روز مشابه سال گذشته 44 میلیون مترمکعب بوده است، همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از 179 میلیون مترمکعب سال گذشته به 149 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: حجم ذخیره آب سد لار سال گذشته 16 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی 13 میلیون مترمکعبی فعلی، 3 میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد و حجم آب سد ماملو نیز از 72 میلیون مترمکعب سال گذشته، به 45 میلیون مترمکعب رسیده است؛ این درحالیست که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با 4 میلیون متر مکعب کاهش به 15 میلیون مترمکعب رسیده است.
وی در خصوص میزان بارش‌ها نیز گفت: میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی تاکنون 50.7 میلی‌متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته  85.3 میلی‌متر بوده است؛ بر این اساس میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی قبل آن 41 درصد و نسبت به بلندمدت 50.6 درصد کاهش یافته است.
مدیر دفتر بهره‌ برداری از تاسیسات‌ آبی و برق آبی شرکت در پایان خاطرنشان کرد: از همه شهروندان درخواست می‌شود که صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر داشته باشند تا مشکلی به جهت تأمین مطمئن و پایدار آب نداشته باشیم.