رقابت غول‌های پتروشیمی برای خرید سهام پتروشیمی امیرکبیر
رقابت غول‌های پتروشیمی برای خرید سهام پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی مارون و جم جز بزرگترین تولیدکنندگان الفین و پلی الفین‌ها در کشور هستند با این تفاوت که پتروشیمی جم با اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید خود، دارای مازاد اتیلن است و می‌تواند کمبود خوراک مورد نیاز واحد‌های پلیمری پتروشیمی امیرکبیر را تامین و جبران کند.

به گزارش نبض انرژی، با توجه به برگزاری مزایده فروش سهام مدیریتی بانک رفاه در پتروشیمی امیرکبیر و رقابت ۲ غول پتروشیمی کشور برای خرید این سهام، برنده اصلی در این مزایده بازنشستگان زیر مجموعه وزارت کار می‌باشند چرا که با رقابت ۲ شرکت بزرگ پتروشیمی، قیمت سهام پتروشیمی امیرکبیر افزایش پیدا کرده و سود حاصل از این رقابت نصیب بازنشستگان زیر مجموعه وزارت کار می‌شود.

۲۶ اسفند روز رقابت بزرگ شرکت‌های عظیم پتروشیمی مارون و جم برای خرید سهام مدیریتی پتروشیمی امیرکبیر در بازار فرابورس است.

پتروشیمی مارون و جم جز بزرگترین تولیدکنندگان الفین و پلی الفین‌ها در کشور هستند با این تفاوت که پتروشیمی جم با اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید خود، دارای مازاد اتیلن است و می‌تواند کمبود خوراک مورد نیاز واحد‌های پلیمری پتروشیمی امیرکبیر را تامین و جبران کند.

این در حالی است که پتروشیمی امیرکبیر بدلیل کمبود خوراک فعلا با ۶۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند، اما پتروشیمی جم می‌تواند گاز اتان مازاد منطقه عسلویه را به منطقه ماهشهر منتقل کند و با انتقال این حجم از خوراک، مشکل کمبود گاز اتان پتروشیمی امیرکبیر و مارون برطرف می‌شود.

حال با توجه به برگزاری مزایده فروش سهام مدیریتی بانک رفاه در پتروشیمی امیرکبیر و رقابت ۲ غول پتروشیمی کشور برای خرید این سهام، برنده اصلی در این مزایده بازنشستگان زیر مجموعه وزارت کار می‌باشند چرا که با رقابت ۲ شرکت بزرگ پتروشیمی، قیمت سهام پتروشیمی امیرکبیر افزایش پیدا کرده و سود حاصل از این رقابت نصیب بازنشستگان زیر مجموعه وزارت کار می‌شود.

با توجه به اینکه پتروشیمی مارون در منطقه ماهشهر با کمبود خوراک اتان و اتیلن مواجه است ولی پتروشیمی جم می‌گوید که اگر بتواند سهام پتروشیمی امیرکبیر را بخرد خواهد توانست مشکل کمبود خوراک پتروشیمی امیرکبیر و حتی مارون را جبران کند و در صورت تحقق این موضوع پیش بینی می‌شود سالانه ۱۰۰ میلیون دلار به درآمد پتروشیمی امیرکبیر و درآمد ارزی کشور افزوده شود.