۲ سازمان منابع طبیعی و محیط زیست باید ادغام شوند
۲ سازمان منابع طبیعی و محیط زیست باید ادغام شوند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای نجات از مشکلات مربوط به منابع طبیعی کشور باید سازمان منابع طبیعی از زیر مجموعه وزارت کشاورزی آزاد و به همراه سازمان محیط زیست تبدیل به وزارتخانه شود.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان و جان‌نثاران منابع طبیعی اظهار داشت: ادغام منابع طبیعی در محیط زیست و تبدیل آنها به وزارتخانه بحث کارشناسی است که این اتفاق باید روزی رخ دهد، آورده‌های این مجموعه مربوط به همان چهار سالی است که این تشکیلات وزارتخانه بود.

وی افزود: وزارت منابع طبیعی حتماً باید در کشور تشکیل شود تا مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست در قالب یک ساختار واحد کنار هم و هماهنگ در کنار یک دیگر قرار گیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و ایجاد یک وزارتخانه جدید نامه‌ای نیز به رئیس جمهور نوشته ام.

وی اظهار داشت: نظرات مثبت و منفی کارشناس در این ارتباط وجود دارد اما نیازمند ادغام ۱۰۰ درصد هستیم تا یک ساختار نو برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور طراحی شود.

سلاجقه درباره انتقاداتی که به وی درباره نامه به رئیس جمهوری مطرح شده گفت: من اگر الان دانشگاه بنشینم گوش شنواتری برای حرف‌هایم وجود دارد؛ این بحثی که در دستگاه اجرایی کشور مطرح می‌کنم برای خدا و رسالت علمی است و پست و جایگاه مطرح نیست.