رشد۲۴ درصدی بارش‌ها در ابتدای فصل زمستان
رشد۲۴ درصدی بارش‌ها در ابتدای فصل زمستان
میزان بارش‌های کل کشور از ابتدای فصل زمستان جاری تا ۲۳ دی ماه رشد ۲۴ درصدی نسبت به دوره بلندمدت داشته است.

به گزارش«نبض انرژی»وضعیت بارش‌های سال آبی جاری ( ابتدای مهر) هنوز آنچنان که باید و شاید مناسب ارزیابی نمی‌شود و همچنان کاهشی است.

گزارش تازه مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی نیز بیانگر آن است که میزان بارش نسبت به دوره بلندمدت با کاهش ۲۶.۲ درصدی روبرو است.

بر این اساس از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۳ دی ماه ۶۱.۳ میلیمتر بارش رخ داده که نسبت به ۸۳.۲ میلیمتر دوره بلندمدت با کاهش کاهش ۲۶.۲درصدی روبرو است.

اما از ابتدای فصل زمستان تا ۲۳ دی ماه ۲۳.۵ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده که در مقایسه با ۲۳.۸ میلیمتر دوره بلندمدت رشد ۲۴ درصدی را نشان می دهد.

میزان بارش‌های هفت روز منتهی به ۲۳ دی ماه ۱۱.۷ میلیمتر بوده که در مقایسه با ۹.۹ میلیمتر دوره بلندمدت ۱۸.۲ درصد رشد یافته است.

همچنین سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌ها خبر داده است.

منبع: ایرنا