وزارت نیرو مجاز به تسویه تهاتری بدهی‌های برق به سازمان مالیاتی شد
وزارت نیرو مجاز به تسویه تهاتری بدهی‌های برق به سازمان مالیاتی شد
هیئت وزیران با تهاتر مطالبات وزارت نیرو از دولت با بدهی شرکت‌های ذیربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

به گزارش«نبض انرژی»  هیئت وزیران با تهاتر مطالبات وزارت نیرو از دولت با بدهی شرکت‌های ذیربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، هیئت وزیران در اجرای بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تهاتر مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، با بدهی شرکت‌های ذی‌ربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح‌های برق آبی و حرارتی مورد موافقت قرار گرفته است.