درآمد حاصل از فروش نفت ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد
درآمد حاصل از فروش نفت ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمدهای حاصل از فروش نفت ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

به گزارش«نبض انرژی»بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است.