جریمه برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز تعیین شد
جریمه برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز تعیین شد
بر اساس بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، جریمه برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز تعیین شد.

به گزارش«نبض انرژی»مطابق بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲،  در اجرای بند (ب) ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتوردار) شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند بر اساس ۲ برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل ۳۰۰ ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون به برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌شود.

در خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «ه» ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نسب به مسلوب المنفعه‌ کردن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی  کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ ۳۰۰۰ ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ ۶۰۰۰ ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت می‌شود و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. این صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب خواهد شد.