دستور مسدود سازی حسابهای شرکتهای وزارت نفت در بانکهای تجاری صادر شد
دستور مسدود سازی حسابهای شرکتهای وزارت نفت در بانکهای تجاری صادر شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ بانک مرکزی در سال آینده تمام حسابهای شرکتهای تابع وزارت نفت را مسدود خواهد کرد.

به گزارش«نبض انرژی»بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه  بانک‌ مرکزی‌ مکلف‌ است‌ تا پایان اردیبهشت‌ ماه سال ١٤� ٢ نسبت‌ به‌ مسدود کردن حسابهای‌ شرکتهای‌ تابعه‌ وزارت نفت‌ نزد بانک‌های‌ تجاری‌ مربوط به‌ منابع‌ ناشی‌ از فروش داخلی‌ فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این‌ حسابها، به‌ حسابهای‌ خزانه‌داری‌ کل‌ کشور نزد بانک‌ مرکزی‌ منتقل‌ خواهد شد.

 سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها موظف‌ است‌ منابع‌ حاصل‌ از حذف یارانه‌ خانوادههای‌ غیرمشمول حمایت‌ دولت‌ و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء ١-٦ این‌ بند را با تخصیص‌ سازمان صرفاً برای‌ تأمین‌ یارانه‌ نان هزینه‌ نماید.