مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور، مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

در حکم علی سلاجقه خطاب به مسعود زاده علی بنام اینچنین آمده است:

با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی به موجب این حکم به سمت ” مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حراست ” منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به “عدالت محوری” “روحیه انقلابی” “مردم داری” “پاکدستی و فساد ستیزی” “قانون مداری” “مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی” و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.

توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.