افزایش ۲۶۰میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای کشور در بارش‌های اخیر
افزایش ۲۶۰میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای کشور در بارش‌های اخیر
بارش‌هایی که در یک‌هفته اخیر به‌صورت باران در نقاط مختلف کشور رخ داد، منجر به افزایش ۲۶۰میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای کشور شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»درحالی که یک هفته پیش (دهم دی‌ماه) میزان ذخایر آبی سدهای کشور 18 میلیارد و 510 میلیون مترمکعب بود، با بارش‌هایی که در یک‌هفته اخیر رخ داد، حجم ذخایر سدهای کشور روز گذشته به 18 میلیارد و 770 میلیون مترمکعب رسید.

میزان ذخایر سدها در زمان مشابه سال قبل 19 میلیارد و 390 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با میزان ذخایر فعلی سدها، نشان‌دهنده کاهش 3درصدی حجم آب پشت سدها نسبت به زمان مشابه سال قبل است؛ در حالی که سال آبی گذشته نیز سال آبی کم‌بارشی بود.

حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا روز گذشته، 5 میلیارد و 390 میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با ورودی 6 میلیارد و 130 میلیون مترمکعبی آب به مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 12درصدی داشته است.

همچنین در 107 روز ابتدایی سال آبی جاری، مجموع خروجی آب از سدهای کشور به 5 میلیارد و 750 میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با خروجی 6 میلیارد و 50 میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور در مدت مشابه سال قبل، کاهشی 5درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود 18 میلیارد و 770 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده پشت سدهای کشور، میزان پرشدگی سدها 38 درصد است و 62 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است.

منبع: تسنیم