کاهش ۲۵ تا ۷۸ درصدی میزان آب ۱۱ سد مهم کشور
کاهش ۲۵ تا ۷۸ درصدی میزان آب ۱۱ سد مهم کشور
وضعیت ۱۱ سد مهم که تامین کننده آب شرب و کشاورزی کشور را بر عهده دارند، از ابتدای سال آبی جاری تا روز ۱۰ دی ماه با کاهش‌ ۲۵ تا ۸۷ درصدی میزان موجودی نسبت به سال آبی گذشته روبروهستند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» امسال سومین پاییز پیاپی خشکسالی را سپری می‌کنیم و بارش‌ها با کاهش شدید همراه بوده و به دنبال آن وضعیت بسیاری از سدهای کشور متأثر از کاهش بارش شده است.

تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد که تعداد زیادی از سدهای مهم شرب و کشاورزی با کاهش آبی روبرو هستند.

بر اساس این گزارش، سد تهم زنجان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه ۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با زمان مشابه در سال آبی پارسال ۵۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی این سد هم ۱۶ درصد است.

سد شهید رجایی مازندران از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه ۳۲ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد کاهش دارد که تنها ۲۰ درصد پرشدگی آب دارد.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه ۱۳۸ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی این چاه نیمه‌ها به ۹ درصد رسید.

سد شهر بیجار گیلان نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه ۴۵ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۲ درصد کاهش یافته که درصد پرشدگی این سد هم ۴۳ درصد است.

سد ایلام از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا ۱۰ دی ماه ۱۸ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۴۷ درصدی همراه شده و میزان پرشدگی فعلی آن نیز ۲۹ درصد است.

موجودی آب در سد کرخه از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه ۶۴۱ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سد کرخه اکنون ۱۲ درصد پرشدگی دارد.

سد پانزده خرداد در حوضه آبریز قم رود هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه تنها ۵۰ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۲۶ درصد است.

موجودی آب در سد سفیدرود گیلان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه به رقم ۱۴۳ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم ۱۴ درصد است.

سد دوستی خراسان رضوی هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۰ دی ماه ۱۹۵ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی آن ۱۶ درصد است.

سد کمال صالح استان مرکزی با ۳۲ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۲۹ درصدی نسبت به پارسال روبرو است.

سد اکباتان، آبشینه همدان همچنان از وضعیت اسفناکی است به‌طوری‌که موجودی فعلی آب آن یک میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.