مصرف روانه گاز در آستانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب
مصرف روانه گاز در آستانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب
رئیس مرکز راهبری گاز کشور گفت: مصرف گاز طی ۲۴ ساعت گذشته به ۸۴۳ میلیون متر مکعب رسید که ۶۲۵ میلیون متر مکعب آن در بخش تجاری و خانگی بوده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»ییلاقی افزود :طی شبانه روز گذشته 843میلیون متر مکعب گاز تحویلی به خطوط سراسری بوده است این در حالی است که 74درصد از کل گاز تحویلی در بخش خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شده است .

وی تصریح کرد : طی 24ساعت گذشته استان تهران با 115 میلیون متر مکعب بیشترین گاز مصرفی را به خود اختصاص داده است و سپس استان خراسان رضوی با 53میلیون مترمکعب و استان اصفهان با 45میلیون متر مکعب و مازندران با 35میلیون متر مکعب بالاترین مصرف را در بخش خانگی ، تجاری و صنعتی را از آن خود کرده اند.

هم‌اکنون شرکت ملی نفت ایران از 23 میدان گازی در کشور به‌میزان یک میلیارد و 40 میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند که با این حساب حدود 200 میلیون متر مکعب روز گذشته مازاد داشته ایم.

این در حالی است که طی یک ماه گذشته مصرف روزانه گاز در روزهای خیلی سرد به مرز 1000 میلیون متر مکعب هم رسیده بود که نشان می دهد، در روزهای پیش رو از فصل زمستان در صورتی که دمای هوا سردتر شود، در صورت عدم صرفه جویی در مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی و تجاری ، دچار مشکل افت فشار و یا قطعی گاز صنایع عمده خواهیم شد.