الزام سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیاردی وزارت نفت برای آب های ژرف در بودجه ۱۴۰۲
الزام سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیاردی وزارت نفت برای آب های ژرف در بودجه ۱۴۰۲
بر اساس لایحه بودجه، مجوز انتشار ۳۰ همت اوراق برای طرحهای نیمه تمام حوزه آب صادر شده و وزارت نفت ملزم به سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیاردی از منابع داخلی خود برای آب های ژرف شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالشهای بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال1401منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد، همین رویکرد در لایحه بودجه1402دنبال شده و برهمین اساس مجوز انتشار30هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای طرحهای نیمه تمام، مهار و تأمین آب و طرحهای برق آبی صادرشده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.

با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سالهای اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آبهای ژرف، چندسالی است که مورد توجه قرارگرفته؛ اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است؛ بر این اساس در بند (ح) تبصره 7لایحه بودجه سال1402کل کشور ، وزارت نفت مکلف شده10هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف و سایر فناوریهای آب اختصاص دهد.

از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیش بینی شده است.افزایش عوارض صادراتی محصولات آببر وانجام حمایت ازشهرک های گلخانه ای و شهرکهای کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه هم زمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.

منبع: تسنیم