کلیات لایحه تهاتر مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی بررسی شد
کلیات لایحه تهاتر مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی بررسی شد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه نمایندگان با کلیات لایحه تهاتر مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  محمدمهدی مفتح‌ سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جزئیات نشست امروز این کمیسیون، گفت: جلسه امروز کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با حضور محرابیان وزیر نیرو جهت بررسی لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برگزار شد. در جریان این جلسه موافقان و مخالفان لایحه فوق به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و نهایتاً نمایندگان کمیسیون در ادامه با کلیات لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد.
وی تاکید کرد: این لایحه به دنبال تهاتر مطالبات دولت از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو است.

منبع: فارس