تفاهمنامه حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته امضا شد
تفاهمنامه حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته امضا شد
تفاهمنامه حمایت از شکل‌گیری و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو به امضا رسید و فرآیند شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان با تمرکز بر حل مسائل صنعت آب و برق در استان سیستان و بلوچستان با محوریت پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  “سید محمد مهدی نوربخش” مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو در این باره گفت: این تفاهمنامه میان دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو به نمایندگی از معاونت تحقیقات و منابع انسانی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی مبادله شد.
وی با اشاره به این که یکی از اهداف وزارت نیرو حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان با توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته است، افزود: بر این اساس هدفگذاری شده است که زمینه ایجاد شرکت های دانش بنیان در استان سیستان و بلوچستان به عنوان اولین استان فراهم شده و این الگو به تدریج در سایر استان‌های کشور و مبتنی بر مسائل صنعت آب و آبفا تکرار شود.
نوربخش خاطرنشان کرد: در این رابطه پردیس شهید عباسپور در راستای ماده 17 آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق محوریت آموزش برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در استان سیستان و بلوچستان را پذیرفته است و صندوق پژوهش و فناوری مسئولیت ارائه تسهیلات و پوشش ریسک و معاونت تحقیقات و منابع انسانی نیز مسئولیت پیگیری و رفع موانع فعالیت و توسعه این شرکت ها را عهده دار خواهد بود.
به گفته نوربخش فراخوان و پذیرش متقاضیان برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان با محوریت پردیس شهید عباسپور و موضوعات بهینه سازی مصرف انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر ظرف یک ماه آینده انجام می‌شود.