مصرف گاز رکورد زد
مصرف گاز رکورد زد
رئیس مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت: مصرف گاز بخش خانگی و تجاری در روز گذشته به ۶۲۵ تا ۶۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است و یک رکورد جدید در امسال برای خود ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»غلامرضا کوشکی گفت: روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در حدود 3 تا 4 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: هدف از ارائه اعداد و ارقام این است که مردم عزیز متوجه شوند که میزان مصرف گاز در بخش خانگی زیاد می باشد و این گاز می تواند دربخش تولیدی و صنعتی تبدیل به یک محصول با ارزشی شود. ولی در بخش خانگی صرفا صرف گرمایش منازل می شود و همگی باید گاز را بهینه مصرف کنیم تا در بخش های صنعتی استفاده شود.

کوشکی تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان هفته میزان مصرف گاز بالای 600 میلیون متر مکعب باشد یعنی 73 تا 74 درصد از تولید گاز کشور را در بر می گیرد.