منابع آبی در سطح دنیا با مخاطرات جدی روبروست/ صرفه‌جویی صرفا شامل مصارف خانگی نشود
منابع آبی در سطح دنیا با مخاطرات جدی روبروست/ صرفه‌جویی صرفا شامل مصارف خانگی نشود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت صرفه جویی در مصرف آب صرفا شامل مصارف بهداشتی و شرب مردم نمی شود بلکه صرفه جویی در حوزه صنعت و کشاورزی برای ما مهم تر است.

به گزارش«نبض انرژی»احمد دنیامالی، با اشاره به کاهش منابع آبی در سطح کشور و ضرورت مدیریت و مصرف بهینه منابع موجود، بیان کرد: با تغییر شرایط زندگی مردم چه در مصارف بهداشتی و چه در مصرف آب کشاورزی و صنعت، نیاز کشور روبه رشد است. از طرف دیگر پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۵۰ جمعیت کشور به ۱۲۰ میلیون نفر افزایش یابد، به همین جهت ما نیاز به تامین منابع آب پایداری را داریم.

دیگر تکیه به نزولات آسمانی پاسخگوی نیاز کشور نیست

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به تغییرات اقلیمی در سطح دنیا و گرم تر شدن زمین و همچنین دستبردهایی که در سطح دنیا به جریان طبیعی چرخه آب زده شده است، منابع آبی در کل دنیا با مخاطرات جدی مواجه شده است و در ایران به جهت اینکه کشور کم‌آبی است باید تدابیر زیربنایی‌تری اندیشیده شود، برای ما تکیه به نزولات آسمانی و روان آب ها کفایت نمی کند، ما با تنش های استانی و قومی پیرامون بحث آب مواجه بوده و منابع آبی ما بسیار محدود است.

مطالعات ما را ملزم به شیرین سازی آب دریاها کرده است

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنچه که برای صرفه جویی مطرح می شود صرفا به مردم باز نمی گردد بلکه صرفه جویی باید در همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ما باید منابع آبی پایدار را برای کشور تامین کنیم، مطالعات نهایی در سطح کشور ما را ملزم می کند که به سمت شیرین سازی آب دریا برویم، ما چاره ای نداریم مگر اینکه در آب های اقیانوسی شرایط را ایجاد کنیم که با شیرین سازی از ظرفیت این بخش استفاده کنیم و شیرین سازی آب دریاها باید به عنوان یک اولویت اصلی دنبال شود و یک سرمایه گذاری ویژه ای باید در یک برنامه ۱۰ ساله در این حوزه صورت گیرد.

بیشترین مصرف آب در حوزه کشاورزی و صنعت است

وی با بیان اینکه نگاه ما باید این باشد که بتوانیم نیاز آبی جمعیت ۱۲۰ میلیون نفری را تامین کنیم، افزود: از سوی دیگر روز به روز حوزه کشاورزی کشور بیشتر توسعه یافته و امنیت غذایی ما به این امر وابسته است پس باید تامین آب کشاورزی را با اولویت دنبال کنیم. از سوی دیگر چون بیشترین مصرف آب ما در حوزه کشاورزی است و برای صرفه جویی در این حوزه باید شبکه های مدرن آبیاری باید به کار بسته شود

دنیامالی با بیان اینکه ما باید تغییراتی را در مصرف منابع آبی ایجاد کنیم، گفت: صرفه جویی صرفا شامل مصرف بهداشتی و شرب مردم نمی شود بلکه میزان مصرف در حوزه صنعت و کشاورزی به مراتب بالاتر و صرفه جویی برای ما در این حوزه ها مهم تر است.

منبع: ایسنا