سلاجقه: تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی درباره اجرای قانون هوای پاک خواهیم بود
سلاجقه: تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی درباره اجرای قانون هوای پاک خواهیم بود
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: دولت با رویکردی جامع به سمت و سویی رفت که تمام دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک مکلف هستند، کار خود را انجام دهند و حتماً تا پایان سال شاهد اتفاق‌های خوبی درباره اجرای این قانون خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»«علی سلاجقه» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای «قانون هوای پاک» اظهار داشت: دولت با رویکردی جامع به سمت و سویی رفت که تمام دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک مکلف هستند، کار خود را انجام دهند.

وی همچنین از تشکیل ستاد هوای پاک تهران در هفته گذشته خبر داد و افزود: یازده دستگاه اصلی در قانون هوای پاک مسئولیت‌های مهمی را پذیرفتند و حتماً تا پایان ۱۴۰۱ شاهد اتفاق‌های خوبی درباره اجرای این قانون خواهیم بود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این قانون گفت: بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت در بحث سوخت و یا وزارت صمت تأثیرات مهم‌تری در قانون هوای پاک دارند و طبعاً اعتبارات بیشتری نیز به دلیل نوع مسئولیت این دستگاه‌ها لازم است در نظر گرفته شود.