کسری ۷۷ میلیون متر مکعبی آب سدهای تهران/ اوضاع پایتخت بحرانی است؟
کسری ۷۷ میلیون متر مکعبی آب سدهای تهران/ اوضاع پایتخت بحرانی است؟
مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌‌‌ای تهران گفت: از ابتدای مهر تا ۴ دی ماه مجموع بارندگی در حوزه ایستگاه هواشناسی تحت پوشش آب منطقه‌ای تهران ۴۲.۶ میلی‌متر بوده و این در حالی است که سال گذشته این عدد ۶۸.۴ میلی‌متر و در بلندمدت حدود ۸۰ میلی‌متر بود. بنابراین حدود ۳۸ درصد نسبت به سال آبی قبل و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۷ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»علیرضا ارسطوئی، درباره آخرین وضعیت ذخایر سدهای پنج‌گانه استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر جمع کل مخازن ۲۷۳ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته در همین مدت که این رقم ۳۵۰ میلیون متر مکعب بوده با کسری ۷۷ میلیون متر مکعبی روبرو هستیم. همچنین در مقایسه این حجم با میانگین نرمال سال‌های گذشته و بلندمدت که ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده کسری ۳۱۷ میلیون متر مکعبی داریم.

وی در ادامه به میزان ذخایر سدهای تهران به تفکیک اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر سد امیرکبیر ۳۸ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد که نسبت به حجم ۵۳ میلیون متر مکعبی سال قبل،  ۱۵ میلیون متر مکعب  کاهش را نشان می‌دهد، سد لتیان اکنون ۱۷ میلیون متر مکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ میلیون متر مکعب کاهش داشته است. سد لار ۱۶ میلیون متر مکعب دارد در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۰ میلیون متر مکعب بوده و بیانگر ۴ میلیون کاهش است.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌‌‌ای تهران میزان ذخیره آب سد طالقان را نیز ۱۵۶ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: سال گذشته این سد ۱۸۲ میلیون متر مکعب موجودی داشته است یعنی در حال حاضر با کسری ۲۶ میلیون متر مکعبی مواجه است. حجم سد ماملو نیز اکنون ۴۶ میلیون متر مکعب است در حالی که سال گذشته این عدد ۷۳ میلیون متر مکعب بوده در نتیجه نسبت به سال قبل ۲۷ میلیون متر مکعب آب کمتری دارد.

وی با بیان اینکه در حاضر در شرایط بحرانی نیستیم، به موضوع بارندگی و ورودی به سدها اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر تا ۴ دی ماه مجموع بارندگی در حوزه ایستگاه هواشناسی تحت پوشش آب منطقه‌ای تهران ۴۲.۶ میلی‌متر بوده است و این در حالی است که سال گذشته این عدد ۶۸.۴ میلی‌متر و در بلندمدت حدود ۸۰ میلی‌متر بوده بنابراین حدود ۳۸ درصد نسبت به سال آبی قبل و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۷ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم.

ارسطوئی با ابراز امیدواری از اینکه با تداوم بارش تفاوت اعداد بارندگی کم شود و ذخایر مناسبی در حوضه آبریز سدها داشته باشیم، یادآور شد: پیش‌بینی سازمان هواشناسی و بارندگی‌های روزهای اخیر موید این است که در زمستان با میانگین متوسط و نرمال بارش روبرو خواهیم بود.

وی در ادامه به خروجی آب از سدهای تهران پرداخت و توضیح داد: برای اینکه بتوانیم امسال را بخوبی پشت سر بگذاریم، مدیریت مصرف و استفاده از تمام ظرفیت شبکه‌های آبرسانی اعمال شد و این باعث شد میزان مصرف افزایش پیدا نکند و با اعمال مدیریت و همراهی مردم میزان مصارف در حد معمول و مناسب باشد.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌‌‌ای تهران یادآور شد: در حال حاضر باتوجه به اعمال مدیریت‌هایی که در محورهای مختلف از سوی آب منطقه‌ای و آبفای استان تهران صورت گرفته تامین آب شرب دچار مشکل نشده و با تداوم بارش تا پایان سال مشکل خاصی نخواهیم داشت.

وی میزان خروجی به منظور تامین آب شرب از سدهای تهران را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کمتر اعلام کرد و دلیل آن را مدیریت‌های اعمال شده از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفای استان تهران به ویژه در مدیریت مصرف برشمرد.

ارسطوئی در خاتمه با تاکید بر اینکه منابع آبی کشور محدود است و به همین خاطر آب در دنیا ارزش ویژه‌ای دارد، به مردم توصیه کرد: کمافی‌السابق استفاده بهینه از منابع آبی را در دستور کار قرار دهند و استفاده نامتعارف از آب مثل شست وشوی منازل، خودرو، … و هرچه منجر به هدررفت منابع آبی ارزشمند است را از زندگی خود حذف کنند.

منبع: ایلنا