متولی توسعه نیروگاه‌های بادی تغییر کرد
متولی توسعه نیروگاه‌های بادی تغییر کرد
دستگاه اجرایی طرح توسعه نیروگاه های بادی از شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با موافقت هیات دولت به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تغییر یافت.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست “آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی” رئیس‌جمهور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه نیروگاه‌های بادی موافقت کرد.
بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تغییر یافت.