ذخیره آب سدهای کشور به 18 میلیارد متر مکعب رسید
ذخیره آب سدهای کشور به 18 میلیارد متر مکعب رسید
بیشترین میزان بارش ثبت شده در استان خوزستان، تهران، ایلام، چهارمحال و بختیاری و فارس به ترتیب 100، 25، 88،84 و 44 میلیمتر بوده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»نزول رحمت الهی در استان‌های کشور به صورت برف و باران زمینه ایجاد موج نشاط میان مردم را مهیا کرد.

در همین راستا بر اساس اندازه‌گیری بیش از 60 ایستگاه اندازه‌گیری بارش در شهر تهران تا 6:30 صبح یکشنبه 4 دی‌ماه، بیشترین بارش ثبت شده متعلق به ایستگاه افجه با ثبت 25 میلیمتر بارش و کمترین میزان بارش 3.5 میلیمتر در ایستگاه سد طالقان بوده است.

*گزارشی از بارندگی در برخی از استان‌های کشور

همچنین در سایر استان‌های کشور از جمله استان‌های جنوب و جنوب غرب طی بازه زمانی 30 آذرماه سال 1401 تا تاریخ 3 دی ماه بارش‌های قابل توجهی به ثبت رسید. در این راستا در حوضه آبریز کارون، ایستگاه بابا زاهد چلو بیشترین میزان بارندگی را با عدد 93 میلمتر دریافت نمود.

همچنین در حوضه آبریز دز ایستگاه تنگ پنج بختیاری به عدد بارش 100 میملیتر رسید و همچنین در ایستگاه جلوگیر حوضه آبریز کرخه شاهد بارندگی 86.5 میلیمتر بوده‌ایم.

در حوضه مارون-جراحی نیز ایستگاه مال آقا بارش 77 میملیتر را ثبت کرد. در سایر استان‎های کشور نیز، بیشتری بارش استان ایلام مربوط به ایستگاه ایوان با ثبت بارندگی 88 میملیمتر بوده و در چهارمحال و بختیاری نیز، ایستگاه چلگرد، 84 میلیمتر بارش ثبت کرد. در استان فارس نیز ایستگاه بارش برقان 44 میلیمتر بارش داشت.

*جزئیات آمار سدهای کشور

با توجه به اینکه عمده بارش‌های روزهای اخیر در بالادست به صورت برف بود، لذا ذخیره سدهای کشور بر اثر این بارندگی تغییر محسوسی را احساس نکرد. بر اساس آمار منتهی به 3 دی ماه، ورودی سدهای کشور به 4.12 میلیارد متر مکعب رسید و خروجی معادل 5.2 میلیارد متر مکعب بوده است. همچنین ذخیره سدهای کشور عدد 18.07 میلیارد متر مکعب بوده است.

با توجه به جزئیات سدهای کشور به نظر می‌رسد، تداوم مدیریت مصرف آب شرب توسط مردم باید در اولویت قرار گرفته تا زمینه تامین پایدار آب برای همه مهیا شود.

منبع: فارس