۱۳ راهبرد کلان ملی و ۴۶ اقدام فرابخشی برای چالش‌های محیط‌زیستی کشور ارایه شد
۱۳ راهبرد کلان ملی و ۴۶ اقدام فرابخشی برای چالش‌های محیط‌زیستی کشور ارایه شد
دبیر شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در «ره‌نگاشت حکمرانی قوی محیط زیست»، ۱۳ راهبرد کلان ملی و ۴۶ اقدام فرابخشی برای پنج چالش اصلی محیط زیست کشور ارایه شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  روح الله نقدی پور در سی و ششمین جلسه شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست که با موضوع ارائه و تبیین ره نگاشت حکمرانی قوی محیط زیست برگزار شد، این سند را جمع بندی گفتمان اسناد بالادستی محیط زیست کشور عنوان کرد و افزود: ره‌نگاشت همان نقشه راهی است که بر اساس یک سری برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت تدوین می شود و مشخص می کند که ما کجا هستیم به کجا می خواهیم برویم.

وی با بیان اینکه قبل از تدوین ره نگاشت می بایست وضعیت موجود را بررسی و تحلیل کنیم، گفت: ره نگاشت حکمرانی قوی محیط زیست سند تحول دولت در حوزه آب و محیط زیست برای تحول نظام مند و هدفمند و مدیریت جامع، هماهنگ و یکپارچه برای حل مسایل و چالش های محیط زیستی است.

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به ویژگی های اصلی این ره نگاشت اظهارداشت: ره نگاشت حکمرانی قوی محیط زیست که در قالب یک کتاب ارایه می شود هفت بخش دارد و رویکرد جامع محیط زیست کشور را در بر می گیرد.

نقدی پور پنج چالش عمده محیط زیست کشور را عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، پسماند و ریزگردها، آلودگی هوای کلانشهرها، تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، عدم توازن بین محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی برشمرد و گفت: سند ره نگاشت به گونه ای تدوین شده که مرجع بحث آب و محیط زیست کشور در تهیه برنامه هفتم توسعه و بودجه های سنواتی در این دولت باشد.

وی گفت: برای این پنج چالش عمده محیط زیستی، ۱۰ عامل مرتبط و ۱۳ راهبرد کلان ملی به منظور اصلاح و رفع مسایل مرتبط با عوامل و نیز ۴۶ اقدام فرابخشی توسط دستگاه های ذیربط در قالب سند ره نگاشت تدوین و تعریف شده است.

در این جلسه، ره نگاشت حکمرانی قوی محیط زیست با حضور اعضای شورای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست به بحث گذاشته شد و حاضران دیدگاه و پیشنهادات خود را در این ارتباط مطرح کردند.