ورود 6 چشمه شور به حوضه آبریز «زهره»/ سد چمشیر کیفیت آب رودخانه زهره را افزایش می‌دهد
ورود 6 چشمه شور به حوضه آبریز «زهره»/ سد چمشیر کیفیت آب رودخانه زهره را افزایش می‌دهد
در حوضه آبریز رودخانه زهره 6 چشمه آب شور قرار گرفته‌ که سالانه بیش از ۲.۵ میلیون تن نمک را با خود به پایین‌دست سد انتقال داده و موجب می‌شود تا این رودخانه در بازه‌های زمانی از سال، شاخص شوری هفت برابر حد مجاز را تجربه کند.‌

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»علت کیفیت نامناسب آب رودخانه زهره، وجود چشمه‌های شور در دو منطقه از مسیر رودخانه و در پایین‌دست سد است و با این حال نتایج مدل‌سازی مخزن نشان می‌دهد که خاصیت تعدیل‌کنندگی سد باعث ارتقای شرایط کمی و کیفی پایین‌دست سد نسبت به رژیم طبیعی رودخانه خواهد شد. ‌به معنای دیگر زمانی‌ که میزان آبدهی رودخانه به‌خصوص در بازه زمانی خردادماه تا مهرماه هر سال به واسطه کاهش آورد آبی کم می‌شود، میزان شوری آب در رودخانه زهره بالا رفته و زمینه خسارت به محیط زیست فراهم می‌شود.

نگاهی به کشت مردم در پایین‌دست رودخانه زهره نیز گواهی دیگر بر ماهیت شور این رودخانه است؛ جایی‌ که در زمین‌های کشاورزی نظیر مزارع زیتون، تنها امکان کشاورزی برای ماه‌های خاصی از سال در فصل زمستان مهیا بوده و در سایر ماه‌های سال به علت افزایش شوری آب زمینه استفاده از منابع آبی مهیا نیست، به نحوی که حدود ۳۰ درصد از آورد آب رودخانه زهره در شرایط دبی کم رودخانه (بهار، تابستان و پاییز) از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.
این در حالی است که ۷۰ درصد از آورد سالانه آب رودخانه در زمستان و به صورت سیلاب‌های بزرگ و دارای کیفیت مناسب است؛ بنابراین برآیند آب داخل مخزن، شرایط به‌مراتب بهتری از آب رودخانه دارد.
به عبارت دیگر سد چمشیر اولین ابزار مدیریت منابع آبی است که روی رودخانه زهره با آورد ۲.۳ میلیارد متر مکعب آب در طی سال احداث می‌شود و زمینه استفاده از این منابع آبی پیش از ورود به دریا را مهیا می‌کند. این موضوع با عنوان نقش تعدیل‌کنندگی کیفی آب پایین‌دست با ذخیره‌سازی سیلاب در ماه‌های ‌تر و رهاسازی در طول سال، یکی از اهداف اولیه و مهم احداث سد است.