با مدیریت مصرف برق به نیروگاه‌ها کمک کنید
با مدیریت مصرف برق به نیروگاه‌ها کمک کنید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: کاهش مصرف برق از سوی شهروندان، کاهش مصرف گاز توسط نیروگاه‌ها را به دنبال دارد و از این رو مردم مصرف برق خود را مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»عبدالحمیدعباس شیاری، اظهار کرد: شهروندان با رعایت مصرف برق در شرایط سرمای زمستان و کاهش دمای هوا، به استان‌های سردسیر کشور کمک کنند.

وی افزود: در شرایطی که گاز در استان‌های سردسیر کشور نقشی بسیار مهم و کلیدی دارد، شهروندان اهوازی می‌توانند با مدیریت مصرف برق به نیروگاه‌ها در تولید کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: کاهش مصرف برق توسط شهروندان، می‌تواند منجر به کاهش مصرف گاز از سوی نیروگاه‌ها شود و سهم بخش خانگی از سوخت گاز افزایش یابد.

شیاری ادامه داد: اگر هر خانه در شرایط فعلی فصل زمستان، یک لامپ ۱۰۰ وات از مصرف خود را کاهش دهد، در کلانشهر اهواز در لحظه ۶۰ مگاوات مصرف برق کاهش پیدا خواهد کرد و این مهم در کاهش مصرف گاز نیروگاه‌ها بسیار اثرگذار است.

وی گفت: امیدواریم با همکاری شهروندان شاهد گذر از این زمستان باشیم و هموطنان در دیگر مناطق کشور نیز با مشکل مواجه نشوند.

منبع: ایسنا