افزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز نسبت به هفته گذشته
افزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز نسبت به هفته گذشته
رئیس مرکزراهبردی شرکت ملی گاز گفت: پیش بینی مصرف گاز برای روز جاری ۵۹۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به شنبه گذشته که ۵۴۰ میلیون متر مکعب بود که افزایش ۱۰ درصدی مصرف گاز را نشان میدهد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»کوشکی رئیس مرکز راهبردی شرکت ملی گاز گفت: از اواخر هفته گذشته با ورود سامانه بارشی افزایش مصرف گاز را داشته‌ایم و اکنون شاهد افزایش مصرف گاز هستیم.

وی ادامه داد: پیش بینی مصرف گاز برای روز جاری ۵۹۰ تا ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به شنبه گذشته که ۵۴۰ میلیون متر مکعب بود افزایش ۹ الی ۱۰ درصدی مصرف گاز را پیش رو داریم که این مصرف در ادامه هفته با افزایش بارندگی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

کوشکی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از مصرف گاز مربوط به بخش خانگی است ادامه داد: در صورتی که مردم فرهنگ پوشش فصل سرما را در خانه‌های خود رعایت کنند می‌تواند در پایداری گاز مثمر ثمر واقع شود.

وی تاکید کرد: همکاری ۳ استان می‌تواند در بهینه سازی مصرف گاز و پایداری آن مؤثر واقع شود که استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان هستند.

منبع: مهر