قرارداد خرید ۳ دستگاه ربات بازرسی تونل‌های شبکه انتقال و فوق توزیع برق منعقد شد
قرارداد خرید ۳ دستگاه ربات بازرسی تونل‌های شبکه انتقال و فوق توزیع برق منعقد شد
قرارداد تجهیز ۳ تونل انتقال و فوق توزیع برق به ربات بازرس بین شرکت برق منطقه‌ای تهران و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس منعقد شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»قرارداد تجهیز سه تونل انتقال و فوق توزیع برق به ربات بازرس به ارزش بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال بین شرکت برق منطقه‌ای تهران و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس منعقد شد.

با تجهیز این تونل‌ها به فناوری بازرسی مکانیزه،‌ علاوه بر افزایش دقت و کیفیت بازرسی، خطرات محیطی موجود برای پرسنل به حداقل می‌رسد.

تونل‌های زیرزمینی که کابل‌های فشار قوی از آن گذر می‌کنند، نقش مهمی در شبکه برق‌رسانی دارند و موضوع پالایش و نظارت بر تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است که این امر تا سال گذشته توسط نیروهای انسانی صورت می‌گرفت و با توجه به اینکه که از دقت کافی برخوردار نبودند، خطراتی هم برای افراد داشتند.

به نقل از روابط‌عمومی پارک فناوری پردیس، با استفاده از این فناوری، کیفیت نگهداری تجهیزات تونل‌های انتقال و فوق توزیع افزایش یافته و با پیشگیری از حوادث، خسارات ناشی از آن‌ها را کاهش خواهد داد.

این تجهیزات با استفاده از توان فنی داخلی و با قیمت یک پنجم نمونه چینی در اختیار صنعت برق و سایر صنایع قرار می‌گیرد.