1800 میلیارد ريال سرمایه مازاد قراردادهای فاضلاب صرف زیرساخت آب شرب خراسان رضوی می‌شود
1800 میلیارد ريال سرمایه مازاد قراردادهای فاضلاب صرف زیرساخت آب شرب خراسان رضوی می‌شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: 1800 میلیارد ریال از محل سرمایه مازاد قراردادهای بیع متقابل بخش فاضلاب، صرف توسعه و تقویت زیرساخت‌های بخش آب سه شهر استان می‌شود.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “سید ابراهیم علوی” این شهرها را نیشابور، تایباد و خواف نام برد و گفت: این مبلغ در قالب قرارداد با سرمایه‌گذار بخش خصوصی که برای اجرا و تکمیل شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب منعقد شده است در چند مرحله توسط سرمایه‌گذار پرداخت و در حوزه آب شرب هزینه می‌شود.
وی سرمایه مازاد قرارداد شهر نیشابور را 1400 میلیارد ریال، تایباد 100 میلیارد ریال و خواف را 300 میلیارد ریال اعلام و اظهار داشت: جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب در استان با بهره‌برداری از این طرح‌های جدید افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 30 درصد جمعیت شهری استان از خدمات بخش فاضلاب برخوردارند که میانگین این عدد با احتساب جمعیت روستایی به 17 درصد می‌رسد.
علوی یادآور شد: این جمعیت از زمان تاسیس شرکت آبفای خراسان رضوی در سال 72 تاکنون و با صرف هزار و 630 میلیارد ریال اعتبار تحت پوشش شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار گرفته است.