کنتور برق مشترکان بزرگ کشاورزی و صنعتی کشور تا تابستان آینده کنترل‌پذیر شود
کنتور برق مشترکان بزرگ کشاورزی و صنعتی کشور تا تابستان آینده کنترل‌پذیر شود
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر گفت: کلیه کنتورهای مشترکان دیماندی(۳۰ کیلووات و بیشتر) در بخش‌های کشاورزی و صنعتی باید برای تابستان ۱۴۰۲ کنترل‌پذیر شود.

به گزارش«نبض انرژی»حامد احمدی روز پنجشنبه در نشست هماهنگی و بررسی وضعیت هوشمندسازی در شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به اینکه مدیریت بار و اوج مصرف تابستان یکی از فواید حوزه هوشمندسازی است افزود: در بخش کنترل پذیری، دیدگاه بر این پایه استوار است که قطع و وصل هر مشترک از راه دور فراهم شود.

وی تاکید کرد: کنترل پذیر کردن لوازم اندازه گیری و هوشمندسازی کنتورهای مشترکان برق، یک تکلیف است و برای تابستان سال ۱۴۰۲ کلیه کنتورهای مشترکان کشاورزی و صنعتی دیماندی باید کنترل‌پذیر شود.

وی ادامه داد: انتظار این است تمام اشتراک های اداری نیز به صورت تک مشترک کنترل‌پذیر شود و ادارات با استفاده از ظرفیت های قانونی و با هزینه خود، نسبت به کنترل‌پذیرکردن لوازم اندازه گیری اقدام کنند.

مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر بیان کرد: رصد و کنترل پذیری چاه های آب کشاورزی از طریق کنتورهای هوشمند، یکی دیگر از رسالت‌های توانیر برای سال آینده محسوب می شود و مدیریت منابع آب می بایست با کنتورهای هوشمند انجام شود.

وی با تاکید بر این که بار مصرف مشترکان صنعتی، کشاورزی و عمومی از اولویت های سال بعد به شمار می‌رود، اضافه کرد: بخش خانگی هم بسیار پراهمیت است و برای پیک بار ۱۴۰۲ باید به گونه‌ای باشد که مشترک با داشتن حداقل میزان مصرف انرژی، با کاهش بار بتوانیم مدیریت بار را اجرایی کنیم

هوشمندسازی اشتراک های برق با هدف مدیریت بار مصرف

وی با اشاره به این که هوشمند کردن لوازم اندازه گیری مشترکان از اهداف هوشمندسازی است، گفت: یکی دیگر از اهداف توانیر، گسترش هوشمند سازی در حوزه مهندسی است.

مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر بیان کرد: برخورداری شرکت توزیع برق استان از نیروی انسانی با تجربه، با دانش و تلاشگر و همچنین وجود فرهنگ بسیار بالا در مشترکان استان، بیانگر قابلیت های مناسب استان درعرصه هوشمندسازی است.

احمدی اضافه کرد: استان سمنان در بسیاری از شاخصها مثل هوشمندسازی، به عنوان یک الگوی سرآمد مطرح است و ظرفیت این کار وجود دارد تا این استان یکی از بهترینها باشد.

مصرف برق ۷۰ درصد مشترکان استان سمنان رویت‌پذیر است

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان هم در این نشست با تشریح وضعیت هوشمندسازی از لحاظ میزان رویت پذیری و کنترل پذیری اشتراکهای برق بیان کرد: ۷۰ درصد بار استان رویت‌پذیر و پنج درصد از مصرف استان، کنترل پذیر است.

سید محمد حسینی نژاد گفت: با توجه به اجرای طرح هوشمندسازی، هم اینک ۱۱ هزار و ۶۲ مشترک رویت‌پذیر و سه هزار و ۴۷۸ اشتراک کنترل‌پذیر هستند.

وی با اشاره به این که تعداد تابلوهای قابل قطع از راه دور نصب شده برای مشترکان دیماندی، ۴۵۰ دستگاه جهت مشترکان چاه های آب کشاورزی است، افزود: تعداد کنتورهای تک فاز قابل قرائت ۵۰۰ دستگاه است.

حسینی نژاد با بیان این که بخش عمده کنترل پذیر کردن مشترکان از طریق کنتورهای سه فاز اتصال مستقیم فهام یک انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: ۷۵۰ دستگاه کنتور تک فاز یک، برای اشتراکهای پرمصرف، موضوع بند “د” تبصره ۱۵ قانون بودجه درنظر گرفته شده و مشترکان غیرمجاز هم کنترل پذیر می شوند.

وی یادآور شد: پیگیری درج کد رویت پذیری و کنترل پذیری مشترکان در سیستم بیلینگ، نصب تابلوهای قابل قطع از راه دور برای چاه های آب کشاورزی، برگزاری مناقصه خرید ۷۵۰ دستگاه تابلوی هوشمند با قابلیت قطع و وصل از راه دور، نصب کنتورهای تک فاز فهام یک برای مشترکان پرمصرف به خصوص در مناطق آلوده، پیگیری راه اندازی سِرور محلی در استان و تامین کنتور برای دیزل ژنراتور، اجرای طرح قطع مشترکین ولتاژ اولیه و نصب بیش از ۱۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان و پیگیری خرید و نصب ۵۰۰ کنتور هوشمند برای سایر مشترکان، از جمله اقدامات این شرکت در طرح هوشمندسازی به شمار می رود.