پیش‌بینی افزایش ۱۰۰میلیون مترمکعبی مصرف گاز تا ۱۰ دی
پیش‌بینی افزایش ۱۰۰میلیون مترمکعبی مصرف گاز تا ۱۰ دی
با توجه به روند فعلی مصرف گاز و پیش‌بینی کاهش دما طی روزهای آینده، برآورد می‌شود مصرف گاز بخش خانگی و تجاری تا ۱۰ دی‌ماه به مرز ۶۵۰میلیون مترمکعب در روز برسد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»نمودار‌های مصرف گاز کشور نشان می‌دهد با هر یک درجه کاهش دما، مصرف روزانه گاز 27 میلیون مترمکعب افزایش پیدا می‌کند که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا 10 دی ماه مصرف گاز خانگی و تجاری کشور روزانه 100 میلیون مترمکعب افزایش یابد.

در زمان حاضر مصرف گاز در کشور در بخش خانگی و تجاری 554 میلیون مترمکعب می‌باشد که 67 درصد مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری صورت گرفته است.

شهروندان تهرانی با مصرف نزدیک به 100 میلیون مترمکعب گاز 20 درصد مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده‌اند. هر چقدر مصرف گاز در بخش خانگی بیشتر باشد مصرف در قسمت صنعتی و نیروگاهی محدود می‌شود و تولید کمتری صورت می‌گیرد.

از مراکز دولتی خواسته شده است قبل از آغاز کار سیستم گرمایشی را روشن کنند و یک ساعت قبل از پایان کار سیستم گرمایشی را خاموش کنند، تا 10 درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم تا بتوانیم زمستان را بدون محدودیت سپری کنیم.