نیروگاه طرشت از مازوت استفاده نمی‌کند| سهم ۸۰ درصدی حمل‌ونقل در آلودگی تهران
نیروگاه طرشت از مازوت استفاده نمی‌کند| سهم ۸۰ درصدی حمل‌ونقل در آلودگی تهران
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران با بیان اینکه ۸۵ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور، گاز است، گفت: نیروگاه طرشت تهران بیش از ۱۰ سال است که از سوخت مازوت استفاده نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»«ساناز جعفرزاده» در مورد وضعیت سوخت نیروگاه‌ها، افزود: نیروگاه طرشت در تهران زمانی که گاز آن تأمین باشد، در مدار تولید قرار می‌گیرد و اگر با کمبود گاز روبرو باشیم، از مدار خارج می‌شود.

وی ادامه داد: ۳ نیروگاه طرشت، بعثت در تهران و نیروگاه اسلام‌آباد اصفهان نیروگاه‌های تک سوخت هستند و تنها با سوخت گاز کار می‌کنند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید برق حرارتی خاطرنشان کرد: اساساً نیروگاه‌ها بهترین راندمان را زمان استفاده از سوخت گاز دارند و استفاده از گاز علاوه بر افزایش راندمان، کاهش هزینه‌ها و طولانی‌تر شدن عمر تجهیزات را به دنبال دارد.

مصرف ۸۰ درصدی گاز کشور توسط بخش خانگی

وی ادامه داد: اکنون بیش از ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود و سهم چندانی برای سایر بخش‌ها باقی نمی‌ماند. نیروگاه‌ها یا باید تولید را متوقف کنند و شاهد خاموشی باشیم و یا ناگزیر به استفاده از سوخت جایگزین باشند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید برق حرارتی افزود: نیروگاه‌ها باید برای حفظ پایداری شبکه برق به تولید خود ادامه دهند؛ بنابراین در زمان محدودیت سوخت گاز از سوخت جایگزین استفاده می‌کنند.

فقط ۱۵.۸ درصد سوخت نیروگاه‌ها مازوت است

جعفرزاده سهم سوخت مایع و مازوت در ۱۵.۸ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور اعلام کرد و گفت: ۸۵ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور از سوخت گاز استفاده می‌کنند.

سهم حمل‌ونقل در ایجاد آلودگی ۸۰.۸ درصد

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری برق حرارتی افزود: بر این اساس بخش حمل‌ونقل با ۸۰.۸ درصد بیشترین مقصر آلودگی در تهران است و نیروگاه‌ها کمترین سهم را دارند.

جعفرزاده درباره روند افزایش نیروگاه‌هایی که امکان مازوت سوزی دارند، گفت: نیروگاه‌هایی که امکان مازوت سوزی دارند از سال ۱۳۹۷ تاکنون افزایش نیافته‌اند.

وی ادامه داد: در سال‌هایی که سهم مصرف گاز در بخش خانگی افزایش بیشتری داشته، میزان استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها هم بیشتر شده است.

تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها با کاهش ۱۰ درصد مصرف گاز توسط مردم

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری برق حرارتی گفت: براین‌اساس شهروندان اگر میزان مصرف گاز خود را اندکی کاهش دهند و درجه سیستم‌های گرمایشی را کمی کمتر کنند به‌گونه‌ای که ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود نیروگاه‌ها دیگر مجبور به استفاده از مازوت نخواهند بود.

جعفرزاده ادامه داد: اکنون تعدادی از نیروگاه‌ها به دلیل استفاده روزانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی با قطع گاز روبرو شده‌اند.

وی افزود: نیروگاه‌ها حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب نیاز گازی دارند که با این حجم مصرف بخش خانگی سهم اندکی به آنان می‌رسد و چاره‌ای جز مازوت سوزی ندارند.

منبع: ایرنا