تفاهم‌نامه‌های‌ همکاری سه‌جانبه «مدیریت پساب شور» و «تهیه نقشه‌‌های کاربری اراضی» امضا شد
تفاهم‌نامه‌های‌ همکاری سه‌جانبه «مدیریت پساب شور» و «تهیه نقشه‌‌های کاربری اراضی» امضا شد
تفاهم‌نامه‌‌های همکاری سه‌جانبه «مدیریت پساب شور با استفاده از روش تخلیه صفر در استان البرز» و «تهیه نقشه‌‌های کاربری اراضی استان یزد» در حاشیه نمایشگاه تستا منعقد شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» تفاهم‌نامه «مدیریت پساب شور با استفاده از روش تخلیه صفر در استان البرز» بین موسسه تحقیقات آب، شرکت آب منطقه‌ای البرز و دبیرخانه نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران (تستا) با اعتبار 30 میلیارد ریال در هفته جاری به امضا رسید.
مدیریت پساب شور به روش تخلیه صفر (Zero Liquid Discharge) یکی از پروژه‌های خروجی از نقشه‌راه نمک‌زدایی است که پیش‌تر موسسه تحقیقات آب عهده‌دار تهیه و تدوین آن بوده است.
در حاشیه این رویداد، مشخصات فنی و ابعاد کاربردی یکی از پروژه‌های فناورانه این موسسه، با عنوان سمتا (سامانه مدیریت تغذیه آب زیرزمینی) توسط اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات آب تشریح شد.
همچنین تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه «تهیه نقشه‌های کاربری اراضی استان یزد» نیز میان موسسه تحقیقات آب، شرکت آب منطقه‌ای یزد و دبیرخانه تستا با اعتبار 5.2 میلیارد ریال امضا شد.
در این تفاهم‌‌نامه مقرر شد نقشه‌‌های کاربری اراضی استان به‌صورت سفارشی تهیه ‌شده و در اختیار آب منطقه‌‌ای یزد قرار گیرد.
نقشه‌‌های کاربری اراضی یکی از اطلاعات پایه در مدیریت منابع آب است و می‌تواند در موضوع تخصیص منابع آب مورد استفاده قرار گیرد.