ارتقای واحدهای نیروگاهی گازی با بهره‌گیری از توانمندی‌ داخل کشور
ارتقای واحدهای نیروگاهی گازی با بهره‌گیری از توانمندی‌ داخل کشور
طرح ارتقای توربین بزرگ واحدهای نیروگاهی گازی کشور توسط پژوهشگاه نیرو با موفقیت انجام و هم‌اکنون پروژه‌های مهم این طرح در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»  پژوهشگاه نیرو با حمایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و با جلب همکاری یک شرکت دانش‌بنیان و یک شرکت متولی زیرساخت‌های تولید و نیازهای اجرایی طرح، نسبت به عملیاتی نمودن طرح مذکور در سطح نیروگاه‌های گازی کشور اقدام کرد.
در همین راستا شرکت دانش‌بنیان توربو کمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک) به عنوان شرکت همکار فناوری پژوهشگاه نیرو انتخاب و واحد 2 کرمان بعنوان پایلوت جهت اجرای طرح ارتقای واحدهای گازی به روش بازچینی پره‌های ثابت کمپرسور توربین در شرایط محیطی گرم (HAS) انتخاب شد که پس از نصب و تست تجهیزات در این نیروگاه، دانش فنی این طرح به تایید نهایی رسید.
با توجه به موفقیت اجرای طرح در اواسط سال 1398، هیئت وزیران این طرح را به عنوان طرح ملی شناسایی و مقرر شد موضوع به شکل گسترده‌ای در سطح نیروگاه‌های گازی کشور اجرا شود.
تاکنون پروژه‌های موفقی در حوزه ارتقای واحدهای نیروگاهی با همکاری شرکت مذکور به انجام رسیده و پروژه‌‎های ارزشمندی شامل ارتقای جزئی عملکرد توربین‌های گازی و افزایش توان تولیدی واحدهای نیروگاه‌های ایسین، شیروان، شهید کاوه قائن، کرمان، یزد، بمپور، خوی و شهید رجایی در حال انجام است.
ارتقای اساسی واحدهای گازی نیروگاه‌های کرمان و بمپور در شرایط محیطی گرم به روش بازچینش پره‌های کمپرسور (HAS)، توسعه فناوری های مرتبط با ارتقای عمر و عملکرد توربین گازی NGT-150، ارتقای اساسی همزمان عمر، توان و عمل کرد توربین‌های گازی نیروگاهی جهت انطباق با شرایط ویژه پیک شبکه برق ایران و بهبود عمر و بازده توربین‌های گازی v94.2 با اصلاح فلسفه کنترل نیز از دیگر پروژه‌های در دست انجام است.
اهم فعالیت‌های صورت گرفته در دو نوع توربین گازی V94.2 و GEF9 شامل تطبیق آنها با شرایط محیطی نصب و افزایش توان و عمر این واحد‌ها در ساعات مختلف و بخصوص پیک تولید است و امروز با استفاده از توانمندی‌های داخلی این فناوری‌ها در برخی واحد‌ها بکار گرفته شده و در حال برنامه‌ریزی و اجرا بر روی ناوگان است.
در حال حاضر اجرای طرح HAS+ در یک واحد نیروگاه بمپور، دو واحد نیروگاه کرمان و یک واحد نیروگاه ایسین برنامه‌ریزی شده است تا در پیک مصرف سال 1402 با افزایش ظرفیت حدودا 40 مگاواتی نقش موثری را در ارتقای واحدهای نیروگاهی کشور ایفا کند.