۲۴۰ هزار متر مکعب کاهش ورودی به سدهای استان زنجان
۲۴۰ هزار متر مکعب کاهش ورودی به سدهای استان زنجان
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به کاهش ورودی ۲۴۰ هزار متر مکعبی به سدهای استان گفت: مجموع ورودی چهار سد زنجان (تهم، کینه ورس، تالوار و گلابر) تاکنون ۷۶۰ هزار مترمکعب اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» “اسماعیل افشاری” مجموع ورودی این سدها در سال گذشته را یک میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: ‌حجم آب پشت سدها به نسبت سال گذشته ۴۲ میلیون آب کمتری دارد که ۱۷ میلیون آن مربوط به سد تهم است.
افشاری با بیان اینکه در مقایسه با سال گذشته ۱۷ میلیون متر مکعب کاهش در حجم آب سد تهم گزارش شده، خاطرنشان کرد: ذخیره سد تهم، سال قبل تقریبا ۳۱ میلیون مترمکعب بود که امسال با کاهش ۱۷ میلیون متر مکعبی به ۱۴ میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه بارش‌های زمستانه می‌تواند تاثیرات منفی کمبود بارش پاییزه را جبران کند، تاکید کرد: با توجه به وضعیت بارش‌های سالیان اخیر آحاد مردم بخصوص کشاورزان و بهره‌برداران بایستی رعایت الگوی مصرف را در دستور کار خود قرار دهند تا در آینده با بحران جدی کم‌آبی روبرو نشویم.