انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان تسریع شود
انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان تسریع شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تسریع در زمینه انتقال آب خلیج فارس به شهر کرمان شد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»محمد رضا پور ابراهیمی گفت: یکی از مشکلات اصلی استان کرمان خشکسالی و کمبود منابع آبی است به همین دلیل تأمین آب پایدار در کرمان بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در کرمان منابع آب جاری بسیار اندک است و به همین دلیل برداشت آب‌های زیر زمینی در سال‌های اخیر افزایشی بوده و موجب فرونشست زمین شده است گفت: آب‌های زیر زمینی نیز کاهش یافته و در سطح هشدار قرار گرفته است.

وی انتقال آب از خلیج فارس به کرمان را یکی از اقدامات برای رفع مشکل دانست و گفت: تأمین آب شرب در استان کرمان و شهر کرمان کرمان از این خط لوله بسیار ضروری است و باید تسریع شود تا در فصل تابستان مشکلی نداشته باشیم.